Eerste Hulp bij Evenementen

Regelmatig wordt de vereniging voor aanwezigheid gevraagd van gediplomeerde EHBO’ers tijdens grote en kleine evenement. Te denken valt aan onder andere sportevenementen, markten en festivals. Deze vrijwilligers zorgen dat er aan de hulpvraag van de bezoekers en/of deelnemers aan evenementen wordt voldaan.

Al onze hulpverleners zijn geschoold volgens de laatste druk van het Oranje Kruis en voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de veldnorm evenementenzorg. Voor alle eisen omtrent de veldnorm kunt u vinden op de website van de veldnorm evenementenzorg. Tevens kunt u hier ook informatie vinden die belangrijk is voor de inrichting van EHBO-posten, indeling van een evenementen terrein en de noodzakelijke eisen die u en wij mogen en kunnen stellen. Op verzoek kan tevens een AED, portofoons en een tent voor de inrichting van een EHBO-post worden meegenomen.

Kosten
De vereniging heeft verschillende kosten, waardoor we niet ontkomen aan het rekenen van kosten voor de inzet van onze vrijwilligers. Hiervoor zullen wij u een factuur sturen voor de geleverde diensten.

  • EHBO’er per uur € 12,50
  • EHBO’er met mountainbike per uur € 5,00 extra
  • Portofoons per dagdeel (max. 4 uur) € 12,50
  • EHBO post (tent) per dagdeel (max. 4 uur) € 25,00

Verzoek tot hulpverlening
Onze dienstverlening beperkt zich in hoofdzaak tot de gemeente Baarn. In uitzonderingsgevallen kan daarvan worden afgeweken. In verband met de beschikbaarheid van de hulpverleners is een tijdige aanvraag noodzakelijk. Het minimaal aantal EHBO’ers bij een evenement is 2 bij onze vereniging .

Wilt u een aanvraag doen voor EHBO bij uw evenementen door de KNV EHBO afdeling Baarn? Dit kan u via het  aanvraagformulier online doen, houd u wel rekening met onze algemene voorwaarden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.